Observeer jezelf wanneer je van iemand houdt: alleen al de aanwezigheid van dat gevoel in jou zet je ertoe aan op een bepaalde manier te denken en te handelen, en niet alleen ten opzichte van die persoon. Met alle wezens in je omgeving en zelfs met de natuur heb je een andere relatie, omwille van dat gevoel in jou.

De liefde is een kracht die op je inwerkt, op je denken, op je wil, zelfs op je lichaam, zij geeft je enorme mogelijkheden. De liefde is als benzine: wanneer je benzine in de tank van je wagen hebt, kun je rijden; maar als de benzine ontbreekt, waar ga je dan heen?

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 2, 14 en 19.