Iedere fout in onze gedachten, gevoelens en daden verjaagt in ons bepaalde spirituele entiteiten, die deze disharmonie niet kunnen verdragen. Wie deze wel verdragen, zijn lagere geesten, maar de lichtende geesten verlaten ons. Leid gedurende acht dagen een wanordelijk leven en je zult vaststellen dat de werkers van de Hemel je verlaten hebben: je slaagt er niet meer in je vrede, je lichtheid en je inspiratie terug te vinden.

Heel je toekomst hangt af van een juist begrip van deze waarheid, namelijk dat je door je houding de lichtende geesten verjaagt of aantrekt. En het hangt enkel van jou af, of de meest geëvolueerde geesten in je hart en in je ziel komen wonen. Op dat ogenblik word je meester van jezelf, standvastig in alle omstandigheden, en je verwerft het waarachtige gelaat van de mens: je straalt in de kosmische ruimte, tot aan de sterren, terwijl je aan planten en hemellichamen subtielere vibraties doorgeeft. Aanvaard deze waarheid en je zult de machtige sleutel van de realisatie bezitten.

Zie ook ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. 18.