Als je een innerlijk onbehagen voelt, laat het dan niet voortduren zonder iets te doen. Sta even stil en onderzoek die toestand: wat ervaar je precies, wat is er de oorzaak van? Probeer je te herinneren wat je gezien of gehoord hebt, wat je zelf gedaan, gezegd of gedacht hebt.

Want er is onmiskenbaar een oorzaak die je best kent en opheldert, om daaruit een les te trekken voor de toekomst. Ga toch niet bij de pakken neerzitten zonder te reageren, ook als je de oorzaak niet vindt. Concentreer je en probeer je van dat onbehagen te bevrijden, door je te verbinden met de wereld van het licht die onze enige redding is. Dompel je onder in het licht, stel je voor dat je zwemt in dat zuiverende en verkwikkende fluïdum, en weldra zul je je vrijer, lichter voelen en in staat zijn je werk voort te zetten.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. 5.