De organen van ons lichaam komen overeen, om in harmonie samen te werken voor het welzijn van heel ons wezen. Zodra een vreemd element, dat niet gehoorzaamt aan deze wet van de harmonie, in ons organisme binnendringt, ontstaan allerlei ongemakken. Dat weet iedereen. Maar waarom begrijpt men dan niet dat hetzelfde zich afspeelt op psychisch vlak? Want door onze gedachten, gevoelens en verlangens halen wij schadelijke en wanstaltige elementen binnen die strijdig zijn met de harmonie van heel ons innerlijk wezen, en zo ontstaan allerhande ongemakken.

Begrijp dus wat je te doen staat, wanneer je je gestoord of gekweld voelt; in plaats van een ingewikkelde uitleg te zoeken voor die toestand, om jezelf te rechtvaardigen, volstaat het te begrijpen dat je vreemde elementen (chaotische en duistere gedachten en gevoelens) hebt binnengelaten in je hoofd of je hart en moet je proberen deze te verwijderen.

Zie ook ‘De zaden van het geluk, Izvor 231, hst. 21.