In Psalm 116 staat: ‘Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer.’ Dit land van de levenden is een bewustzijnstoestand. In zekere zin is het ook onze aarde, maar dan op etherisch gebied. Want de aarde is niet alleen wat wij van haar zien, zij is ook een subtiele wereld waar lichtende wezens, Engelen en Godheden leven.

Jezus bevindt zich ook op deze aarde. Jezus heeft de aarde niet verlaten, aangezien hij gezegd heeft: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Vanzelfsprekend heeft hij de fysieke aarde verlaten, maar hij leeft voort op de etherische, levende, lichtende, goddelijke aarde. En wanneer een mens, hier op aarde, erin slaagt zich te zuiveren en spiritueel te verheffen, begint ook hij te wonen in dit land der levenden, hij treedt in verbinding met de grote Meesters, de Engelen, de Godheden, met Christus.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 7.5.