Alle mensen bezitten de kiem van de spirituele lichamen (causaal, boeddhisch en atmisch lichaam), die op een dag tot volledige ontwikkeling zullen komen. Het is zeker ieder van jullie al overkomen dit te voelen. Je hoort een melodie of je ziet een gezicht en je ervaart trillingen, een drang om voor het welzijn van heel de wereld te werken: dat is een openbaring van het boeddhisch lichaam, dat in jou begint te trillen... Ofwel gaat er door jou een spirituele kracht om heel de aarde te veranderen: dat is het atmisch lichaam, dat zich een weg begint te banen... Ofwel ervaar je zo’n verlichting, dat de orde van het universum aan jou geopenbaard wordt, dat je de wetten en de werking ervan begrijpt; dat is het causaal lichaam dat zich een plaats verwerft in de hersenen.

Als deze verschijnselen zich vaak voordoen, is dit een teken dat de drie lichamen – causaal, boeddhisch en atmisch – reeds bezit beginnen te nemen van heel je wezen.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 2.