In plaats van de methodes van ons Onderricht te bestuderen en in praktijk te brengen, verkiezen velen de lectuur van occulte boeken waarvan zij niet veel begrijpen en waarmee zij niets kunnen aanvangen. Deze boeken handelen enkel over theorieën, die trouwens niet altijd juist zijn of zelfs tegenstrijdig, en waar zij kop noch staart aan vinden. De tijd is gekomen te begrijpen dat het enige wat werkelijk telt, het leven is, het goddelijk leven dat de mens moet leiden, want dit zal hem alle kennis van de hemel en de aarde bezorgen. Wie zich tevreden stelt met het lezen van boeken, verliest zijn tijd; zelfs als hij in staat is de inhoud ervan in een volmaakte uiteenzetting te gieten, zullen de anderen toch heel goed aanvoelen dat achter zijn woorden leegte schuilt, omdat er geen enkele liefde en geen enkel licht van hem uitgaan.

Kennis is haast nutteloos als zij niet verlevendigd wordt door de liefde en het licht. Als je er niet in slaagt na je studies en lectuur, broederlijker en warmer te zijn, heb je niets begrepen van de waarachtige Inwijdingswetenschap.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 8 en ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234.