De wetenschap staat stil bij de objectieve wereld, omdat deze vast en onveranderlijk is, door iedereen waarneembaar op dezelfde manier. Zij laat de subjectieve wereld terzijde, omdat deze veranderlijk en subtiel is en het bijgevolg minder gemakkelijk is er vat op te krijgen, hem te meten en in te delen in categorieën.

Om het psychisch leven te bestuderen, om de veranderingen van de ziel en de geest te kunnen volgen, zou men uiteraard moeten beschikken over toestellen die men momenteel nog niet kan maken, maar dat is geen reden om de mogelijkheid van een dergelijke studie te ontkennen. Door een dergelijke houding aan te nemen, zetten de wetenschappers hun reputatie op het spel. Het zou wijzer zijn te zeggen: ‘Het is mogelijk dat de subjectieve wereld buitengewone rijkdommen bezit, dat daar zelfs de echte wetenschap schuilt; maar bij de huidige stand van onze mogelijkheden en onderzoeksmiddelen, beschikken wij nog niet over de apparaten om dit te onderzoeken. Wij zullen trachten in de toekomst zover te komen, maar op dit moment moeten wij ons beperken tot het onderzoek dat toegankelijk is voor onze vijf zintuigen.’ Als ze werkelijk eerlijk en wijs zouden zijn, zouden zij dit moeten zeggen.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. 1 en ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234, hst. 13.