Om zich te transformeren, moet de discipel een groot innerlijk werk doen: geen enkele waarachtige transformatie kan machinaal van buitenaf komen. De Hindoes zeggen: ‘Wanneer de discipel klaar is, komt de Meester.’ Deze zin heeft een zeer diepe betekenis en toont goed aan dat het altijd de discipel is die met het werk moet beginnen. Wanneer de nodige inspanningen zijn geleverd, komt er hulp, zoveel is zeker. Er bestaat een universele wet van liefde en wederzijdse hulp, die alleen in werking treedt wanneer je zelf aan de slag gaat.

Reken dus niet langer op de wonderen die je Meester voor jou zou moeten doen en je zult sneller vooruitgaan, want op dat ogenblik kan de Meester je veel beter helpen. Klinkt dit mysterieus? Welnee, daar is niets mysterieus aan: wanneer je altijd op iemand gericht bent, hem aanstaart en alles van hem verwacht, verlam je hem en kan hij niets voor je doen. Ga dus aan het werk, bereid je voor, en op het ogenblik dat je klaar bent, zal je de hulp ontvangen die je nodig hebt.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 6, 7, 8.