Als men geen maat kan houden, kunnen zelfs de beste zaken schadelijk worden. Helaas is matigheid niet de meest verspreide deugd bij de mensen. In plaats van bijvoorbeeld net genoeg te nemen van een vreugde of plezier om gestimuleerd te worden, overdrijven zij en worden ze ziek. Zoals die kerel die door een vriend werd uitgenodigd voor het diner: ‘Wacht, zei hij, maandag ga ik eten bij die vriend, dus zal ik dinsdag in mijn bed liggen... Woensdag ben ik uitgenodigd bij een ander, dus donderdag lig ik bed... Wel, dan kom ik vrijdag als je wil!’ Deze man kende tenminste zichzelf!

Of het nu gaat om voedsel, drank of genoegens, de mensen hebben altijd de neiging grenzen te overschrijden. Waarom zou je niet tevreden zijn met weinig? Zelfs vergif kan goed doen, op voorwaarde dat het genomen wordt met homeopathische doses.

Maar afgezien van geneesmiddelen weten de mensen niet wat homeopathie betekent: zij denken er niet aan dat er ook in het psychische leven homeopathische en allopathische doses bestaan, en dat homeopathische doses zeer heilzaam zijn, terwijl te sterke allopathische doses soms schadelijk zijn.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. 4.