De meeste mensen kijken uit naar de vakantie om uit te rusten... Maar in werkelijkheid komen zij volledig uitgeput van de vakantie terug, omdat zij al hun fysieke en psychische krachten hebben besteed aan nietsdoen, ofwel aan nutteloze of onterende bezigheden. Om de vakantie goed te benutten, zou men die moeten wijden aan een spiritueel werk. Wanneer men verschillende maanden van het jaar heeft doorgebracht met vermoeiende werkzaamheden en allerlei verplichtingen, is het spirituele werk de beste rust: bidden, mediteren, zich zuiveren, in vrede leven, de hand van de Schepper in heel de natuur bewonderen, zijn gedachten wijden aan goddelijke onderwerpen.

Denk niet dat ik zo bekrompen en fanatiek ben dat ik de mensen wil beroven van alle genoegens van het leven. Integendeel, ik wil hun de weg wijzen, hen meevoeren in een richting waar zij nog meer plezier zullen beleven. Het waarachtige spirituele leven is zo rijk aan vreugde en genoegens, dat men ze zelfs niet kan opsommen. De meeste mensen beroven zichzelf daarvan, omdat zij zich tevreden stellen met enkele lichamelijke genoegens, onder het voorwendsel dat zij met vakantie zijn en niet zonder amusement kunnen.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. 4 en ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 3.