Zij die in duisternis leven, zijn altijd beducht voor het licht en daarom worden de hoogstaande wezens, de grote Meesters, die werken voor de evolutie van de mensheid, vaak vervolgd. Omdat de twee principes van goed en kwaad voortdurend strijd leveren in de wereld, maakt degene die werkt voor het licht, noodzakelijk de krachten van de duisternis wakker. De Ingewijden, die de wereld willen verbeteren, raken onvermijdelijk aan de persoonlijke, zelfzuchtige of duistere belangen van individuen die zich met alle mogelijke middelen daartegen verzetten.

Wanneer zij op de aarde komen om de mensen te helpen, weten de grote Meesters op voorhand dat zij het doelwit zullen zijn van allerhande vijandelijkheden vanwege de mensen: haat, laster, vervolgingen, om het werk waarvoor zij gezonden worden, te verhinderen. Maar zij laten zich nooit ontmoedigen, zij blijven voortwerken en al hun liefde over de mensen uitstorten, zelfs als deze onbewust en ondankbaar zijn.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 5.