De ladder van Jacob is het symbool van de hiërarchie der engelen die de mens met God verbindt en die de kabbalistische traditie heeft voorgesteld door de Boom des Levens, de sefirotische Boom. Zich inbeelden, zoals sommigen doen, dat de mens zich direct tot God kan richten, is ronduit het bewijs van de grootste onwetendheid.

Op aarde is het onmogelijk een belangrijk persoon te ontmoeten zonder tussenpersonen, maar God kan men rechtstreeks bereiken, zonder enig probleem. Want je begrijpt toch dat Hij een brave kerel is, zeer toegankelijk, die men aan de baard kan trekken en op de schouder kloppen!... De realiteit is heel anders. Indien er geen transformatoren zouden zijn, dat wil zeggen hiërarchieën die de verbinding tussen de mens en God maken, zou er geen spoor overblijven van degene die God rechtstreeks benadert: hij zou neergebliksemd worden.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. 9.