Sommigen verwachten dat het leven hun iets zal leren over zichzelf en het leven is inderdaad perfect in staat hun zelfkennis bij te brengen. Maar dit zal veel tijd vergen en zij zullen een hoge prijs betalen. Ze zouden moeten weten dat er een veel goedkoper middel bestaat, namelijk aan de Hemel vragen hen voor een volmaakte spiegel te plaatsen, dat wil zeggen voor een wezen met veel zelfopoffering, die er geen enkel belang bij heeft hen te bedriegen of van hen te profiteren. Waar vind je zo’n spiegel? Bij een Ingewijde. Aan hem moet je vragen: ‘Hoe zit het met mij? Tegen welke zwakheden moet ik vechten en welke talenten moet ik ontwikkelen? Tot welk werk ben ik voorbestemd?’ En omdat hij onbaatzuchtig is, zal hij je feilloze antwoorden geven.

Stel nu dat die spiegel enkele van je gebreken weerkaatst, moet je dan razend worden op hem? Integendeel, dank de Hemel en zeg: ‘Nu ik mezelf ken, welke rampen zal ik vermijden, voor hoeveel ongelukken zal ik de anderen en mezelf sparen!’

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 6.