Om hun opvoedkundige rol correct te vervullen, mogen ouders niet bang zijn bepaalde ideeën, die een schadelijke invloed hebben op de harmonie van de samenleving, op te geven. Deze ideeën leren immers aan de kinderen in de eerste plaats hun eigen succes, hun eigen welzijn na te streven, zelfs als dat moet ten koste van de anderen.

Ook in het gezin wordt soms kinderen de gewoonte bijgebracht mensen van een andere nationaliteit, religie of ras, te beschouwen als minderwaardig of als vijanden. Men moet dan ook niet verwonderd zijn, als deze kinderen zich later gedragen als egoïstische, bekrompen en onverdraagzame volwassenen.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 8.3.