Denk er iedere dag aan de harmonie in jou een plaats te geven, haar op te nemen, haar in te ademen. Wanneer zij doorgedrongen zal zijn tot alle gebieden van je wezen en je gestemd

zal hebben als een instrument, zal de Heilige Geest zelf op jou komen spelen.

Harmonie is het resultaat van de vereniging van het intellect en het hart, de ziel en de geest. Op het ogenblik dat je ziel versmelt met de kosmische Geest, proef je de extase. Want dat is precies de extase: de lichtflits die ontstaat op het ogenblik dat de menselijke ziel zich verenigt met de goddelijke Geest. In dat intense vuur, in die gloed, worden alle onzuiverheden verbrand en ben je eindelijk vrij, verlost... Je vliegt in de ruimte en je versmelt met de universele harmonie.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. 2.