Wanneer de zon opgaat aan de horizon, welke plaatsen zien haar dan eerst: de kloven en de

afgronden, of de toppen van het hooggebergte? Natuurlijk zul je zeggen: de bergtoppen. En

waarom kun je dit verschijnsel niet interpreteren? Waarom denk je dan dat de Ingewijden zich vergissen en dat de menigte juist oordeelt in het leven? Hoe komt het toch dat God zich geopenbaard zou hebben aan allerhande mensen zonder geweten of moraal en dat Hij de Ingewijden, die een zuiver leven leiden en blijk geven van de grootste zelfverloochening, Zijn licht zou hebben ontzegd? Besef je niet dat een dergelijke redenering een beetje onlogisch is?

Inderdaad, de eersten die verlicht worden, de eersten die tonen dat zij verbonden zijn met

het licht, de eersten die de sublieme waarheden ontdekken, zijn de Ingewijden. En wat betreft al degenen die te laag blijven: alleen God weet wanneer zij verlicht zullen worden!

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207. Hst. 7.