Een Meester is zich in zijn gedachten altijd bewust van het bestaan van hogere entiteiten aan wie hij op een dag rekenschap zal moeten geven. Als hij die wezens zou vergeten en enkel aan zijn leerlingen zou denken, zou hij ongewild verkeerd handelen: want indien men de band met de Hemel verbreekt, berokkent men onvermijdelijk kwaad. Het is voor jullie dus niet belangrijk te weten, of je al dan niet telt voor je Meester, maar na te gaan of je spiritueel rijker, sterker, wijzer, beter en gelukkiger wordt. Als dat het geval is, maak je dan geen zorgen over de rest.

Laat het verlangen varen voor je Meester belangrijk te zijn. Besef enkel dat je voor hem telt in de mate dat je deel uitmaakt van zijn werk, waarbij hij je moet onderrichten in de waarachtige wetenschap, je begeleiden op het rechte pad en jou geven wat hijzelf ontvangen heeft. Belangrijk voor hem is je goddelijke wezen, en daarvoor werkt hij. Je goddelijke wezen telt voor je Meester evenveel als de hemelse entiteiten. Jij bent voor hem dus niet minder waard dan de hemelse wezens, maar wanneer ik zeg ‘jij’, spreek ik over je ziel en geest.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 8 en 9.