Door hun tijd te wijden aan hun werk, hun gezin, hun vrienden, denken de meeste mensen dat zij alles doen wat hun te doen staat. Uiteraard is het heel goed zich te laten kennen als een plichtsgetrouw, toegewijd en gewetensvol iemand. Maar dat volstaat niet en niets kan rechtvaardigen dat zij de goddelijke wereld verwaarlozen. De mens die de Hemel verwaarloost, ondanks zijn moraliteit en eerbiedwaardigheid, sluit zijn leven af voor alles wat hem inspiratie, schoonheid en onsterfelijkheid kan geven.

Hij moet begrijpen dat er een hogere moraal bestaat, een moraal die leert dat het niet volstaat de wetten van de aarde en de maatschappij na te leven, want de aarde staat nog ver af van de volmaaktheid van de Hemel. Juist met de Hemel moet de mens voortdurend proberen overeen te stemmen, door al zijn verplichtingen tegenover hem na te komen.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 2.2.