Er bestaat een absolute rechtvaardigheid en deze rechtvaardigheid moet men niet buiten gaan zoeken, waar zij niet bestaat; er is geen uitwendige rechtvaardigheid. De absolute rechtvaardigheid, de goddelijke rechtvaardigheid, bevindt zich in ons, boven ons, want alles wordt geregistreerd en wij kunnen niet ontsnappen aan de gevolgen van deze opnamen. Zelfs wanneer je alleen bent, bijvoorbeeld in je kamer, bezig met het uitbroeden van een allesbehalve ‘katholiek’ plan en je denkt: ‘Niemand heeft me gezien, niemand kan me veroordelen’, werd alles in feite reeds inwendig geregistreerd.

Want de natuur heeft in de mens toestellen en meters geplaatst die alles registreren: zoveel water, zoveel gas, zoveel elektriciteit... Dat wil zeggen: zoveel gedachten, zoveel gevoelens, zoveel daden, en van welke aard. Alles wordt opgetekend. Probeer dus goede dingen te doen, zelfs wanneer je alleen thuis bent, want deze goede dingen worden eveneens opgenomen. Men heeft God vaak voorgesteld als een oog in een driehoek. Dat was een manier om aan te duiden dat God in de mens opnameapparatuur heeft geplaatst.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202.