Veel mensen die geen wijsheid, licht of werkmethodes bezitten, beelden zich in dat zij door anderen beschouwd zullen worden als grote autoriteiten en dat alles hun zal lukken... Maar omdat het tegendeel zich voordoet, beschouwen zij zichzelf als slachtoffers die door iedereen vervolgd worden. Welnu, dat is de allerslechtste houding.

Wie vaststelt dat hij niet slaagt bij de anderen, moet zeggen: ‘Ik stel vast dat ik niet klaar ben om mijn taak behoorlijk te vervullen... In het ene geval had ik blijk moeten geven van meer liefde, gevoeligheid en aandacht, terwijl ik in feite gesloten, hard en grof was... In het andere geval had ik meer psychologie en beheersing aan de dag moeten leggen, maar ik was onhandig en had geen geduld...’ Zo gaat een discipel te werk: in plaats van heel de wereld verantwoordelijk te stellen voor zijn mislukkingen, buigt hij het hoofd en aanvaardt dat hij moet bijleren. Slechts vanaf dat ogenblik behoren succes en goede resultaten voor hem tot de mogelijkheden.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 56.