Iemand zegt me: ‘Wat is de Broederschap prachtig!... En alles wat U ons openbaart... Ha, dat is echt buitengewoon! Men kan zich nauwelijks voorstellen dat er op de aarde zo’n plaats bestaat. Maar... want er is een maar, wanneer ik eraan denk dat ik bij mijn thuiskomst mijn werk moet hervatten, omringd door mensen die zo materialistisch en wanordelijk leven, vraag ik mij toch af waartoe het dient dat ik mijn leven probeer te veranderen. Omdat je toch verplicht bent je leven zoals voordien weer op te pakken, is het in feite nutteloos te proberen iets te veranderen.’ Wat moet men daarop antwoorden? Zulke tegenwerpingen bewijzen dat deze persoon het nut en de doeltreffendheid van ons Onderricht niet begrepen heeft.

Het Onderricht geeft ons criteria en methodes om alle moeilijke omstandigheden van het leven te trotseren. Zonder het Onderricht daarentegen, laat men zich meeslepen door alle chaotische invloeden en is men al vlug opgeslokt en verloren. Juist omdat de omstandigheden van het leven moeilijk zijn, is het Onderricht zo waardevol.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13 en ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227.