De meeste mensen verwarren geluk met plezier. Zij beelden zich in dat al wat hun bevalt, wat hun aantrekkelijk en sympathiek lijkt, hen ook gelukkig zal maken. En op dit punt vergissen zij zich.

Plezier of genot is een aangenaam gevoel van het moment, dat je ertoe aanzet te geloven dat je gelukkig zult zijn, als je dat gevoel zo lang mogelijk kunt verlengen. Welnee. En waarom niet? Omdat de activiteiten die jou snel en gemakkelijk een aangename gewaarwording bezorgen, zich meestal niet op een zeer hoog niveau bevinden: ze hebben enkel betrekking op het fysieke lichaam, misschien het hart en een beetje het verstand. De mens kan niet gelukkig zijn, wanneer hij uitsluitend het fysieke lichaam, het hart of zelfs het intellect probeert te bevredigen, want dat zijn gedeeltelijke en kortstondige genoegens. Het geluk is – in tegenstelling tot het plezier – geen gewaarwording van het ogenblik, maar heeft betrekking op de totaliteit van het wezen.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 7 en 21.