Zoveel mensen zeggen: ‘Ik wil mijn eigen leven leiden.’ Ja, maar wat voor een leven? Een dierlijk leven of een goddelijk leven?... Allen die enkel denken aan het leiden van hun ‘eigen leven’, hebben een bestaan dat nergens op lijkt. De discipel moet een ander doel op het oog hebben en zeggen: ‘Heer, ik begin te beseffen dat ik niets beteken zonder U, zonder Uw licht, zonder Uw Intelligentie. Ik heb mijn zin willen doen en nu ben ik beschaamd, heb ik een afkeer van mezelf... Voortaan ben ik bereid om U te dienen, draag ik mijn leven aan U op, om eindelijk iets nuttigs te doen voor heel de wereld.’

Dag en nacht moet men dit herhalen. Zelfs als God Zijn oren dichtstopt, omdat Hij genoeg heeft van je gezaag, moet je toch volhouden. De Vierentwintig Oudsten* zullen een vergadering houden en zij zullen een decreet over jou uitvaardigen met de woorden: ‘Wel, vanaf die dag en dat uur zullen wij je bestemming veranderen.’ En dat decreet zal afgekondigd worden in alle gebieden van de ruimte. De Engelen en alle dienaars van de Hemel zullen het meteen opvolgen en je zult vaststellen dat je leven getransformeerd wordt.

* De Heren van het karma, op tronen gezeten in de sefira Binah. Zie ook het Bijbelboek Openbaring, hst. 4 en 5.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 1.