Je ontmoet een prachtig wezen dat je leuk vindt en wilt leren kennen. In plaats van tot elke prijs te proberen die persoon op fysiek vlak te benaderen, is het beter eerst te luisteren naar de vibraties van zijn stem, het licht van zijn blik op te vangen en je te verheugen in de harmonie van zijn gebaren. Zo zul je geleidelijk in contact komen met het meest subtiele en goddelijke van die persoon en je zult ongekende en onuitsprekelijke gevoelens beleven.

Zo zul je ook ontdekken dat mannen of vrouwen, die je geneigd was te minachten of te negeren omwille van hun uiterlijk, in werkelijkheid uitzonderlijke wezens zijn die je veel meer kunnen verrijken dan andere personen, die slechts ogenschijnlijk interessanter of verleidelijker lijken.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 6.