Onze intelligentie is een weerspiegeling van de kosmische Intelligentie, maar een onvolmaakte weerspiegeling, want deze laatste wordt beperkt en verduisterd wanneer zij door ons hoofd en ons hart gaat, die voortdurend onderhevig zijn aan wanorde en begeerte. De kosmische Intelligentie kan zich immers niet volmaakt openbaren in een mens die zijn driften en instincten niet kan beheersen. Maar hoe meer hij zich zuivert en vervolmaakt, hoe meer hij het licht van deze intelligentie kan vatten en ontvangen.

Zodra hij begrepen heeft dat zijn intelligentie het resultaat is van de toestand waarin alle lichaamscellen zich bevinden, waakt de leerling erover hun evenwicht en harmonie te bewaren. Daarom besteedt hij aandacht aan de kwaliteit van zijn fysieke voedsel, maar vooral van zijn psychische voedsel (gewaarwordingen, gevoelens en gedachten), anders blijft hij gesloten voor de grootste openbaringen. Er bestaat geen ander middel om de intelligentie te verbeteren dan de levenswijze te verbeteren. Dat hebben de Ingewijden altijd geloofd, dat hebben zij altijd geweten en dus hebben zij altijd in die richting gewerkt.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. 2.