Mensen geloven dat hun opvattingen objectief zijn, maar in werkelijkheid vinden deze opvattingen meestal hun oorsprong in hun behoeften en zelfs in hun laagste behoeften. Neem als voorbeeld de politieke ideologieën. In Rome was het nodig, om het volk tevreden te stellen, brood en spelen te beloven. En ook vandaag nog moet men aan het volk brood en spelen beloven, in een andere vorm.

Neem ook de theorieën over de seksualiteit. Omdat de meeste mannen en vrouwen niet in staat zijn zich te beheersen, hebben specialisten theorieën voorgesteld die in feite geen enkele absolute waarde bezitten; deze hebben enkel betrekking op zwakke en onwetende mensen, die niet weten en ook niet willen weten dat de seksuele kracht, indien zij beheerst wordt, kan bijdragen tot hun spirituele ontwikkeling, in plaats van haar enkel aan genot te verspillen. En ga zo maar door voor al het overige. Daarom is het zo moeilijk de mensen te onderwijzen: zij kunnen de waarheden van de Ingewijden alleen echt begrijpen en aanvaarden voor zover zij erin geslaagd zijn zich te bevrijden van hun lagere behoeften, anders worden zij door deze behoeften vastgehouden in hun verkeerde opvattingen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 7 en 9.