Wanneer je je verwijdert van de zon, voel je kou en duisternis en je vitaliteit neemt af. Als je dichter bij de zon komt, nemen het licht, de warmte en het leven toe. Het is dus heel eenvoudig: alle schepselen die zich verwijderd hebben van de spirituele zon, van God, hebben geen licht, warmte of leven meer. Bijgevolg zullen hun gedachten, gevoelens en handelingen daarna de weerslag van deze tekorten vertonen. Al degenen die daarentegen de weg naar de Godheid opnieuw inslaan, ontvangen licht, warmte en leven, en zij verrichten wonderen.

Helaas ziet men meer en meer kranten, tijdschriften en vooral boeken verschijnen die de mensen verwijderen van de Bron, die het geloof, de moraal, de zin voor het heilige en het goddelijke vernietigen. Lees deze dus, als je wilt, uit nieuwsgierigheid, maar laat je er niet door beïnvloeden. Richt al je aandacht op andere boeken, en vooral op datgene wat het meest lezenswaard is: het boek van de natuur. Het zal je leren hoe je dichter bij de spirituele zon kunt komen om haar licht, haar warmte en haar leven te ontvangen.

Zie ook ‘Geheimen uit het boek van de natuur’, Izvor 216, hst. 1 en 3.