Hoe handelt iemand die van zijn gezin houdt in geval van nood? Hij neemt de beslissing naar het buitenland te vertrekken om geld te verdienen. Terwijl iemand anders die niet dezelfde liefde heeft, ook niet de moed opbrengt te vertrekken. Schijnbaar laat de eerste zijn familie in de steek, maar het is om ze te helpen: hij gaat geld verdienen in het buitenland en wanneer hij weerkeert, is iedereen gelukkig. Terwijl degene die zijn familie niet heeft willen verlaten, deze in armoede laat leven en hijzelf erbij.

Laten wij dit nu vertalen. De waarachtige vader en de waarachtige moeder zullen beslissen hun gezin voor minstens enkele ogenblikken achter te laten en naar het buitenland te gaan, dat wil zeggen naar de goddelijke wereld waar zij rijkdommen kunnen verzamelen. En wanneer zij terugkeren, zal iedereen ervan genieten. Wie dit niet begrijpt, blijft met zijn gedachten voortdurend gefixeerd op zijn gezin. En noemt hij dat liefde? Maar wat kan hij voor het gezin doen met zulke liefde? Niet veel zaaks, enkele kruimeltjes, enkele beschimmelde korsten die nog in de kast lagen. De waarachtige vader en moeder gaan naar het buitenland, dat wil zeggen dat zij zo vaak mogelijk enkele ogenblikken uittrekken, om zich te verbinden met de Hemel.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 3, 5, 9, 12 en ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. 11.