Het menselijk wezen heeft wortels in heel het universum, want sedert miljarden jaren heeft hij in alle gebieden van de ruimte gewerkt om elementen te verzamelen, waardoor hij erin geslaagd is zich een fysiek lichaam, een etherisch lichaam, een astraal lichaam, een mentaal lichaam, maar ook de kiemen van een causaal lichaam, een boeddhisch lichaam en een atmisch lichaam te vormen.

Dankzij deze verschillende lichamen staat hij in verbinding met alle gebieden van het universum, en zo slaagt hij erin machten te raken die vervolgens op het scherm van zijn bewustzijn worden weerspiegeld. Wanneer hij naar dat scherm kijkt, kan hij soms, wanneer hij helder van geest is, zien dat hij door zijn gedachten, zijn wil of zijn verlangens moerassen heeft omgewoeld. En als hij de Hemel geraakt heeft, ziet hij prachtige dingen verschijnen op zijn scherm en leert hij veel bij. Zo wordt hij zich bewust van de realiteit der dingen, zoals men zegt, zo beseft hij dat er wetten bestaan en dan kan hij beslissen intelligenter, wijzer, voorzichtiger en redelijker te worden, om op zijn scherm niet meer dezelfde wanorde en lelijkheid te projecteren. Het bewustzijn is dus een podium, waarop enkele afgevaardigden van de lagere, duistere en egoïstische natuur, ofwel van de hogere, stralende, veelzijdige en onbaatzuchtige natuur iets komen vertolken.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. 10-13 en ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 6.