Hoe meer de mens verbonden is met de goddelijke bron, hoe meer hij de hemelse werkers die hem komen helpen en steunen, aantrekt. Zo wordt hij sterk, standvastig, stralend, meester over zichzelf en bezit hij de machtige sleutel van de realisatie. Wees er dus voor beducht wat dan ook te doen dat de goddelijke werkers van jou zou kunnen verwijderen. Iedere fout verjaagt onzichtbare vrienden, want zij veroorzaakt walgelijke uitwasemingen, die zij niet kunnen verdragen.

Wanneer de discipel God boven alles plaatst, wanneer hij bidt en mediteert om zich met Hem te verbinden, laten de hemelse arbeiders de wateren van de levensstroom over hem vloeien en overstelpen zij hem met hun stralen. Indien je ziel openstond om deze lichtbundels te ontvangen, zou je voor je ogen een sublieme wereld zien verschijnen, vol bewoners in al hun pracht.

Zie ook ‘De mysteriën van Jesod – grondslagen van het spirituele leven’, Verz. werk deel 7, hst. 1.3 en 1.5.