Wij werden allemaal geschapen in de werkplaatsen van God, om dezelfde goddelijke werkelijkheid te begrijpen en te beleven.

Nochtans hebben de mensen vooral de neiging om de verschillen en tegenstellingen te benadrukken en te onderstrepen, wat allerlei misverstanden en conflicten teweegbrengt. Vanzelfsprekend blijven enkele fundamentele behoeften gemeenschappelijk: eten, drinken, slapen, kinderen krijgen, enz., waarover iedereen het eens is, maar voor het overige is het de toren van Babel. Iedereen zegt: ‘Volgens mij moet het zus zijn, naar mijn oordeel moet het zo zijn.’ Heel goed, maar men zou ook een beetje rekening moeten houden met de mening van de anderen. Iedereen heeft gelijk vanuit zijn standpunt, maar het gelijk van iedereen leidt tot grote onenigheid. Zo gaat het er in de wereld aan toe. En de wereld komt van het ene gevecht in het andere terecht, omdat iedereen ‘zijn’ gelijk wil doen zegevieren.

Zie ook ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234, hst. 10.