Waarom zijn de beproevingen waaraan het leven de mensen onderwerpt, voor de een heilzaam en voor de ander rampzalig? Waarom bezwijken sommigen of worden zij boosaardig, terwijl anderen daarentegen hun wil, hun liefde en hun licht versterken? Opdat beproevingen heilzaam zouden zijn, volstaat het niet dat men sterk of wilskrachtig is, het is ook noodzakelijk juist te denken en correct te redeneren.

Het eerste wat een discipel moet doen bij een beproeving, is deze aanvaarden en denken dat hij innerlijk de middelen bezit ze te overwinnen, aangezien hij een zoon of dochter van God is. Daarna moet hij op zoek gaan naar deze middelen, die allerhande kunnen zijn. Maar het eerste wat hem te doen staat, is de beproeving aanvaarden en niet zeggen: ‘Hoezo? Het is toch niet mogelijk dat mij zoiets overkomt!’ Toch wel, inderdaad, het overkomt jou en jij moet proberen er de nuttigste elementen uit te halen voor je evolutie. Daarom moet men van de beproevingen houden! Maar ervan houden betekent niet dat men ze domweg moet opzoeken. Zij komen trouwens zonder dat je ernaar hoeft te zoeken. Men dient enkel van de beproevingen te houden, omdat dit de beste manier is ze te doorstaan.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 5.