Jezus zei: ‘Als je niet wordt als kinderen, zul je het Koninkrijk van God niet binnengaan.’ Heeft men echt begrepen wat het betekent te worden als een kind, en waarom dit de voorwaarde is om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Een kind is broos, kwetsbaar en vol vertrouwen, wat bij volwassenen het verlangen oproept om het kind te beschermen. Jezus wilde zeggen dat wij kinderen moeten blijven ten opzichte van de wezens die verder staan dan wij: de Ingewijden, de grote Meesters, want zij kunnen zich met ons bezighouden, ons leiden, onderwijzen en beschermen.

Als men volwassen is, gelooft men dat men geen enkele behoefte heeft aan spirituele ouders. Dat is een vergissing, op dat ogenblik beginnen juist de ongelukken. Wij moeten kinderen blijven ten opzichte van diegenen die ons overtreffen; op die voorwaarde zullen wij het Koninkrijk van God binnengaan en leven in vreugde, geluk en hoop. Zelfs als wij hier op aarde verplicht zijn volwassen te worden, moeten wij toch kinderen blijven tegenover onze goddelijke ouders.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 12.