Situaties worden niet van onderuit opgelost, door beslissingen te nemen op materieel vlak; de impuls moet van boven komen, van een vraag vanwege de geest. Allen die deze wet niet kennen, proberen altijd in te grijpen op fysiek vlak, om dingen te veranderen, te verplaatsen, af te breken of weer op te bouwen. De geschiedenis leert ons echter dat deze ingrepen niet duurzaam zijn: enige tijd later komt een golf al die realisaties wegvagen.

Alleen wat boven, in de wereld van de geest, gegrondvest is, duurt eeuwig; al het overige is tijdelijk en vergankelijk. Als je dus een situatie op duurzame wijze wilt verbeteren, moet je je zeer hoog verheffen tot in de wereld van de geest, en daar werken, bidden, vragen formuleren en beelden scheppen, die op een dag verwezenlijkt zullen worden op fysiek vlak. Als je erin slaagt de lichtende krachten boven te ontketenen, zullen op een dag alle hindernissen opgeruimd worden en zal een nieuwe orde van harmonie en vrede gevestigd worden op de aarde.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 9.