Veel zogenaamde spiritualisten hebben geen ander doel dan hun eigen belang en niet het belang van de universele gemeenschap! Zij hebben nog niet begrepen dat alles wat de mens doet in strijd met de universele orde, niet alleen schade veroorzaakt, maar zich uiteindelijk tegen hem keert.

Het volstaat niet dat je daden jou goed uitkomen, want je bent niet alleen; in de goddelijke wereld zijn er anderen die zich moeten uitspreken over je daden, en als je de goddelijke wetten overtreden hebt, zul je op de een of andere manier gestraft worden. Daarom is het belangrijk dat je meerdere keren per dag enkele minuten uittrekt, om jezelf te harmoniseren met de lichtende krachten van het universum. Dat is geen verloren tijd, integendeel, je wint er iets heel kostbaars mee: je krijgt contact met entiteiten die je komen helpen en steunen.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 7 en 9.