Je hebt twee schalen die gevuld zijn met een parfum: zij zijn van elkaar gescheiden, maar de parfums die ze bevatten, stijgen op en vermengen zich met elkaar boven de schalen. Mensen kunnen vergeleken worden met flesjes parfum: hun lichamen zijn gescheiden, maar met hun gedachten, hun ziel en hun geest kunnen zij andere mensen ontmoeten en ook entiteiten van de onzichtbare wereld in heel het universum. Door hun kwintessens raken zij de geesten die met hen overeenstemmen, hebben zij uitwisselingen, vibreren zij in harmonie.

Op deze wijze kunnen wij ook God raken en met Hem in verbinding treden, want het gaat eenvoudigweg om een verschijnsel van resonantie. Deze realiteit moet je kennen om de bestaansreden van gebed, meditatie, contemplatie en identificatie goed te begrijpen. Door te proberen je met de gedachte te verheffen, slaag je er geleidelijk in de universele Ziel te raken en met haar in harmonie te vibreren. Dan vindt er tussen jou en haar een fusie plaats: je zwakheden worden verjaagd en haar kwaliteiten komen in jou, om je te transformeren.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. 1.