Sommige mensen voelen zich altijd aangespoord om grootse dingen te realiseren, terwijl anderen enkel in beslag genomen worden door onbenulligheden en kleingeestigheden. Wanneer men dit verschil tussen de mensen opmerkt, stelt men zich de vraag: ‘Waarom zijn ze zo verschillend? Waar komt dit vandaan?’ Welnu, het is eenvoudig. De eerste categorie kijkt naar boven en deze mensen vergelijken zich met al degenen die hen overtroffen hebben en zij nemen er een voorbeeld aan, terwijl de anderen zich tevreden stellen met zulke minderwaardige vergelijkingspunten, dat zij zichzelf altijd goed genoeg vinden en geen vooruitgang boeken.

Om te evolueren, heeft de mens een voorbeeld nodig, een staal waarmee hij zich kan vergelijken en dat staal is het leven en het onderricht van alle zuiverste, wijste en edelste wezens.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 2, 6, 11 en ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 13.