Er bestaan twee soorten kennis: de eerste, de officiële kennis die je opdoet in de scholen en universiteiten, verschaft je alle materiële mogelijkheden: een plaats, geld, prestige. Maar deze kennis transformeert je niet en je blijft altijd dezelfde met je onrust en zwakheden. De andere kennis daarentegen, de kennis van de Ingewijden, bezorgt je misschien geen plaats of prestige, maar transformeert je.

Omdat de mensen meer belang stellen in wat hun materieel voordeel oplevert, zoeken zij uiteraard de officiële kennis. Helaas blijft deze kennis niet duren; men kan immers de boekenwijsheid niet meenemen naar de andere wereld, men bezit deze slechts voor één incarnatie. En wat is een incarnatie? Een droom, een droom die niet lang duurt. Terwijl de kennis van de Ingewijden, die ons transformeert en ons de zin van het leven leert, voor eeuwig in ons gegrift wordt.

Zie ook ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234, hst. 8.