Mensen hebben de neiging enkel te aanvaarden wat hun plezier doet. Maar het plezier is geen veilige gids en wanneer men zich heeft overgegeven aan het aangename, is het gevolg altijd onaangenaam. Eerst is het aangenaam feest te vieren in een restaurant, maar als men moet betalen, is het een beetje onaangenaam. Waarom denkt men dat men naar hartenlust kan eten zonder te betalen? In het leven moet alles betaald worden; op de een of andere manier moet men de rekening betalen.

Zowel op astraal en mentaal gebied als op fysiek gebied, bestaan er markten, winkels, vitrines, en alles ligt voor jou uitgestald om je te bedienen; maar zodra je je bediend hebt, moet je ook betalen. En het is juist daar, bij de gedachte aan de betaling, dat men zich moet inhouden en zeggen: ‘Misschien is het de prijs niet waard, het zal te veel kosten, het plezier is van voorbijgaande aard, weldra blijft er geen spoor van over en ik zal jaren nodig hebben om mijn schulden te vereffenen.’

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 8.