Het leven stelt ons bloot aan allerhande verleidingen, en als de discipel zich nog niet voldoende heeft leren beheersen om deze te weerstaan, bezwijkt hij en daarna heeft hij natuurlijk spijt, want hij voelt dat hij zich verlaagd heeft en verzwakt is. Voor de meeste mensen is het normaal verleid te worden en aan de verzoeking toe te geven. Volgens hen zijn zij nagenoeg daarvoor op aarde gekomen: om zich te storten op al wat hen aantrekt.

De discipel heeft een andere kijk op de zaken: hij weet dat hij niet op aarde is gekomen om genot te zoeken maar om aan zichzelf te werken. Om allerhande tegenslagen te vermijden, overweegt hij dus, vooraleer iets te ondernemen: ‘Door dit of dat te doen, zal ik mijn verlangens bevredigen, dat is zeker, maar wat zal de weerslag van mijn gedrag zijn op mezelf en mijn omgeving?’ En hij denkt na... Wie zich nooit dergelijke vragen stelt, is daarna verbaasd dat hij te maken krijgt met situaties of problemen die hij niet verwacht had. Nochtans hoeft hij niet verwonderd te zijn: wat hem overkomt, kon hij voorzien. De gevolgen zijn altijd voorspelbaar.

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. 1.