De alchemisten zochten de steen der wijzen, om metaal te transformeren in goud. Inderdaad, maar een alchemist moet meer zijn dan een goed scheikundige. De chemicus moet enkel weten hoe hij dient om te gaan met materiële elementen, om te slagen in zijn proefneming. Maar de alchemist moet verder gaan en om te slagen moet hij spirituele elementen betrekken in zijn werk. Sommige alchemisten die de formule om de steen der wijzen te fabriceren perfect kenden, zijn er nooit in geslaagd, hoewel zij alle elementen zorgvuldig hadden voorbereid.

De steen der wijzen vervaardigen is minder een fysiek proces dan een psychisch en spiritueel proces. Wie daarin wil slagen, moet de deugden bestuderen en deze in zichzelf verwezenlijken. Alleen op die voorwaarde zal de materie naar hem luisteren en zal hij een waarachtig alchemist worden.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 2.