Iedere dag heb je de mogelijkheid lichtende geesten aan te trekken. Richt je tot hen: ‘Kom, kom hemelse vrienden, neem plaats.’ Je kunt ook zeggen: ‘Hemelse Vader, goddelijke Moeder, heilige Drie-eenheid, en alle Engelen en Aartsengelen, dienaars van God, dienaars van het licht, heel mijn wezen behoort jullie toe. Beschik over mij voor de glorie van God, voor Zijn Koninkrijk en Gerechtigheid op aarde.’ Deze woorden kunnen uitspreken, dat is de echte consecratie, wijding, heiliging.

Als je de hemelse geesten niet leert uitnodigen, hoef je daarna niet verwonderd te zijn als andere entiteiten, die allesbehalve hemels zijn, hun intrek in jou nemen. Het is aan jou te beslissen door wie je ‘bezet’ wilt worden. Als je geen engelen bij jou uitnodigt, zullen zij ook niet proberen binnen te komen; het zullen dan duivels zijn die binnendringen, zelfs zonder je uitnodiging af te wachten.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 10 en 11.