‘Als je niet sterft, zul je niet leven’, heeft Jezus gezegd. Sterven betekent dat wij afstand doen van ons menselijke en beperkte ik, om plaats te maken voor God, zodat Hij in ons komt heersen. Je bent niet langer gehecht aan je bestaan, je wilt verdwijnen, maar wel op een voorwaarde: dat God je plaats inneemt.

Als je echt aandringt, als je Hem aanroept met al de kracht van je liefde, is Hij verplicht toe te geven, want je gebruikt een macht die van dezelfde aard is als de Zijne: de macht van de liefde. Hij kan niet zeggen: ‘Laten we eens zien, we zullen eens nadenken en bestuderen hoe hij in het verleden heeft geleefd.’ Er bestaat geen verleden meer, er is niets meer; tegenover een dergelijk verlangen wordt al het overige uitgewist, er is alleen nog je beslissing en je smeekbede van nu: het leven van God te leiden.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 12 en 15.