Het leven bestaat uit uitwisselingen tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld, maar leg altijd de nadruk op je innerlijke wereld, want daar ben je voortdurend in ondergedompeld. Je bent immers niet altijd bezig met het bekijken, beluisteren, aanraken of proeven van iets buiten jou, terwijl je wel altijd met jezelf te maken hebt, met je gedachten, je gevoelens, je bewustzijnstoestanden.

Zolang je het overwicht aan de buitenwereld geeft, stel je je bloot aan ontgoochelingen. Je kunt je misschien een ogenblik inbeelden dat je iets in handen hebt, maar enige tijd later heb je niets meer, is alles je ontsnapt. De mensen zijn op zoek naar het geluk, op zoek naar de grote liefde, op zoek naar de volheid, maar zij moeten weten dat zij deze zaken eerst vanbinnen moeten ontdekken, door orde te scheppen in hun innerlijke wereld.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. 7.