Het spirituele leven is moeilijk, het is zelfs een riskant avontuur. Gelet op de aard van het te bereiken doel, is het onmogelijk zover te komen zonder moeite, temeer omdat de wegen die ernaartoe leiden niet veel gebruikt worden. Het zijn onbetreden en zeer steile paden, die langs ravijnen lopen en waar alleen enkele Ingewijden zijn langsgegaan. Maar hoe moeilijker de taak, hoe roemrijker het succes. De natuur geeft niets zonder inspanning.

Bekijk alleen maar de competitiesporten: hordenloop, skiën, autoraces... is dat gemakkelijk? Nee, het zijn gevaarlijke sporten. Maar als je moeilijkheden aanvaardt voor de sport, waarom zou je ze dan niet aanvaarden als het om het spirituele leven gaat? Dan wil je dat alles gemakkelijk gaat. Nee, de natuur heeft hindernissen geplaatst, om te zien wie van zijn kinderen in staat is zich aan deze onderneming te wagen en te overwinnen. De natuur heeft het traject dus van moeilijkheden voorzien. Maar met het oog op een schitterende overwinning zouden deze moeilijkheden je moeten stimuleren in plaats van je ontmoedigen.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 7, 8, 13, 15, 16.