Getallen zijn kosmische machten, actieve principes die al wat bestaat in het universum in evenwicht brengen en organiseren. Daarom worden zij zeer hoog geplaatst in de hiërarchie van de spirituele wezens. Men kan zeggen dat getallen levende wezens zijn, maar zonder lichaam en behorend tot de wereld van de ideeën. Deze intelligente entiteiten, begiftigd met de zuiverste vermogens en deugden, werken bij God.

Op fysiek gebied worden de getallen gesymboliseerd door cijfers. Cijfers zijn de geometrische voorstelling van deze entiteiten, van de krachten die de structuur van het universum vormen. Heel ons leven, met alle gedachten, gevoelens en daden, is niets anders dan een geheel van bewerkingen die uitgevoerd worden met behulp van de getallen van 1 tot 10.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 2.3.