Men hoort vaak zeggen dat 13 een getal is dat ongeluk brengt, en in het bijzonder dat men nooit met 13 personen aan tafel mag zitten. Ja, want het getal 13 houdt niet van onzuiverheden, het bestrijdt ze. En aangezien dit getal ook zeer actief en dynamisch is, kan het schade toebrengen aan schepselen die niet de vrouwelijke eigenschappen bezitten van goedheid, liefde en zachtheid, die nodig zijn om de invloed van de 13 in evenwicht te brengen. Men moet zuiver en liefdevol zijn om zich goed te voelen bij het getal 13.

Op fysiek gebied is het getal 13 verbonden met het kruis (1+3=4), dat wil zeggen met het lijden, met de gevangenis. Het kruis is de uitwerking van de kubus in de tweedimensionale ruimte, het vlak, en de kubus stelt schematisch de beperkingen, de gevangenis voor. 13 kan dus ‘ongeluk’ brengen, zoals men zegt; dat heeft niets met het getal zelf te maken, maar met de bijzondere wijze waarop eenieder de invloed ervan ondergaat. Het hangt af van de lichamelijke en psychische structuur, van de graad van ontwikkeling en verhevenheid. Sommigen worden ziek, anderen beginnen na te denken en weer anderen voelen zich gestimuleerd te handelen.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 2.3.