Als ik jullie zeg dat je moet leren lopen met beide benen, zul je me antwoorden dat je dit weet en dat je dit trouwens altijd hebt gedaan. Nee, want ik zie jullie voortdurend springen op één been in plaats van te gaan: de sentimentelen op het linkerbeen – zij denken niet na – en de intellectuelen op het rechterbeen – hun hart is verdord – allemaal eenbenigen!

Jullie menen de zaken te kennen, maar je kent ze niet echt, want je hebt ze niet gerealiseerd. Heel je leven blijf je steunen op één been en je gaat zelfs op die manier wandelen, huppelend... Men dient zich de volgende vraag te stellen: ‘Waarom heeft de natuur ons leren gaan door beurtelings de linkervoet en de rechtervoet vooruit te zetten?’ Het antwoord is eenvoudig: omdat wij nu eens moeten handelen met het hart, en dan weer met het verstand. Men moet in zijn gedrag de twee principes, mannelijk en vrouwelijk, afwisselen en voelen op welk moment van pool te veranderen. Veel moeilijkheden en ontgoochelingen komen voort uit het feit dat men niet op twee benen kan gaan.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 5.