Er is gezegd: ‘Het eeuwige leven is U te kennen, U, de enige waarachtige God.’ Om God te kennen, moet men met Hem een worden. Maar deze eenwording kan maar plaatsvinden tussen zaken of wezens van dezelfde aard. Neem bijvoorbeeld een beetje kwik, verspreidt het in kleine druppels en breng deze druppels daarna samen: zij vormen opnieuw een enkele druppel. Veronderstel nu dat je, voor je ze bij elkaar voegt, wat stof laat vallen op enkele druppels: wat je daarna ook probeert, zij zullen van de andere druppels kwik gescheiden blijven.

   Wel, dit doet zich ook voor met de mens die één wil worden met God, zonder zich vooraf gezuiverd te hebben. Zolang hij onzuiver, somber en boosaardig blijft, kan hij niet versmelten met de Schepper, die schoonheid, licht en liefde is. Om al die onzuivere lagen die de fusie verhinderen, te verwijderen, moet hij bepaalde offers brengen: zich leren beheersen, in de hand houden... Alleen op die voorwaarde kan hij in harmonie trillen met de goddelijke vibraties en golven, en op een dag zal hij er zelfs in slagen deze op te vangen omwille van zijn zuivere leven.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 8.1.